Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

 1. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Будівельне матеріалознавство , металознавство і зварка» (розділ «металознавство і зварка») для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове і цивільне будівництво», «Гідротехнічне будівництво» денної та заочної форм навчання / Укладачі: В.В. Нікічанов., С.Б. Агеєнко – Харків: ХНУБА, 2017. – 10 с.  Завантажити…
 2. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Будівельне матеріалознавство , металознавство і зварка» (розділ «металознавство і зварка») для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» та «Водопостачання та водовідведення» денної та заочної форм навчання / Укладачі: В.В. Нікічанов., Н.І. Беліменко – Харків: ХНУБА, 2017. – 10 с.  Завантажити…
 3. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Будівельне матеріалознавство, металознавство і зварка» цикл «Металознавство і зварка» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» / Укладач: С.Б. Агеєнко, Н.І. Беліменко. – Харків: ХНУБА, 2017.- 7 с.  Завантажити…

 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Визначення твердості металевих сплавів» для студентів спеціальностей 133, 151, 192, 194 / Укладачі Н.І. Беліменко, В.В. Нікічанов, С.Б. Агеєнко, Ю.Г. Перетятько, В.В. Рюмін — Харків: ХНУБА, 2016.-25 с.  Завантажити…

 5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Класифікація та  маркування сталей і чавунів” для студентів спеціальностей 133, 151, 192, 194 / Укладачі: В.В. Нікічанов, Н.І. Беліменко, Ю.Ю. Солодовник, –Харків: ХНУБА, 2017. – 16 с.   Завантажити…

 6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Зварювальні види робіт» для студентів спеціальностей: 133, 151, 192, 194 / Укладачі: С.Б. Агеєнко, Н.І. Беліменко, В.В. Нікічанов, Д.Л. Череднік, Ю.Г. Перетятько, В.В. Рюмін, — Харків: ХНУБА, 2017.-43 с.  Завантажити…

 7. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Контактне зварювання металів, його основні види” для студентів спеціальностей 133, 151, 192, 194/ Ук-ладачі: В.В. Нікічанов, Н.І. Беліменко, С.Б. Агеєнко, І.Ю. Ляшенко – Харків: ХНУБА, 2017. – 11 с.  Завантажити…
 1. Робоча програма УКР (Будівельний факультет).  Завантажити…

 2. Рабочая программа РУС (Строительный факультет).  Завантажити…

 3. Робоча програма УКР (СТФ).  Завантажити…

 4. Робоча програма УКР (МТФ).  Завантажити…
 5. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та індивідуальних завдань з дисципліни «БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ» для студентів спеціальності 192 / Укладачі: Ю.Г. Перетятько, Д.Л. Череднік, І.Ю. Ляшенко -Xарків: ХНУБА, 2019. – 22 с.  Завантажити…
 6. Завдання до розрахункової роботи «Розрахунок та підбір перерізу елементу, працюючого на згин».  Завантажити…
 7. Перетятько Ю.Г., Череднік Д.Л., Рюмін В.В., Пригунков О.В., Ляшенко І.Ю. Проектування та розрахунок сталевих балкових кліток. Навчальний посібник. – X.: ХНУБА, 2016. – 131 с.  Завантажити…
 1. Робоча програма УКР (СТФ).  Завантажити…

 2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та індивідуальних завдань з дисципліни «БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ» для студентів спеціальності 192 / Укладачі: Ю.Г. Перетятько, Д.Л. Череднік, І.Ю. Ляшенко -Xарків: ХНУБА, 2019. – 22 с.  Завантажити…
 1. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Металеві конструкції» для студентів спеціальності 192. / Укладачі: Ю.Г. Перетятько, О.В., Пригунков, В.В. Рюмін, Ю.Ю. Солодовник – Харків: ХНУБА, 2018.- 16 с..  Завантажити…

 2. Методичні вказівки до вивчення курсу, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Металеві конструкції» для студентів спеціальності 192 / Укладачі: Ю.Г. Перетятько, О.В. Пригунков, В.В. Рюмін, Ю.Ю. Солодовник – Харків: ХНУБА, 2018.-19 с.  Завантажити…

 3. Завдання на курсовий проект «Балочна клітина».  Завантажити…

 4. Перетятько Ю.Г., Череднік Д.Л., Рюмін В.В., Пригунков О.В., Ляшенко І.Ю. Проектування та розрахунок сталевих балкових кліток. Навчальний посібник. – X.: ХНУБА, 2016. – 131 с.  Завантажити…

 5. Приклад креслень до курсового проекту «Балочна клітина», 6 аркушів формату А3.  Аркуш 1, Аркуш 2, Аркуш 3, Аркуш 4, Аркуш 5, Аркуш 6.

 6. Завдання на курсовий проект «Сталевий каркас».  Завантажити…

 7. Перетятько Ю.Г., Чередник Д.Л., Яровой С.Н., Агеенко С.Б., Ляшенко И.Ю. Проектирование и расчет стального каркаса одноэтажного производственного здания. Учебное пособие. – X.: ХНУСА, 2016. – 136с.  Завантажити…

 8. Приклад креслень до курсового проекту «Сталевий каркас», 2 аркуші формату А1.  Аркуш 1, Аркуш 2.
 1. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Металеві конструкції в гідротехнічному будівництві» для студентів спеціальності 192. / Укладачі: О.В. Пригунков, Ю.Г. Перетятько – Харків: ХНУБА, 2018.- 11 с.  Завантажити…

 2. Методичні вказівки до вивчення курсу, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Металеві конструкції в гідротехнічному будівництві» для студентів спеціальності 192 / Укладачі: О.В. Пригунков, Ю.Г. Перетятько В.В. Рюмін,– Харків: ХНУБА, 2018.- 11 с.  Завантажити…

 3. Перетятько Ю.Г., Череднік Д.Л., Рюмін В.В., Пригунков О.В., Ляшенко І.Ю. Проектування та розрахунок сталевих балкових кліток. Навчальний посібник. – X.: ХНУБА, 2016. – 131 с.  Завантажити…

 4. Перетятько Ю.Г., Чередник Д.Л., Яровой С.Н., Агеенко С.Б., Ляшенко И.Ю. Проектирование и расчет стального каркаса одноэтажного производственного здания. Учебное пособие. – X.: ХНУСА, 2016. – 136с.  Завантажити…
 1. Завдання на курсовий проект з дисципліни «Конструкції з дерева та пластмас» Завантажити…
 2. Перетятько Ю.Г. Курсовое проектирование по дисциплине «Конструкции из дерева и пластмасс». Учебное пособие. – X.: ХНУСА, 2020. – 57 с.  Завантажити…
 3. Перетятько Ю.Г. Курсове проектування з дисципліни «Конструкції з дерева та пластмас». Навчальний посібник. – X.: ХНУБА, 2020. – 57 с.  Завантажити…
 1. Робоча програма УКР  Завантажити…
 2. Рабочая программа РУС  Завантажити…
 3. Завдання на курсовий проект «БАЛОЧНА КЛІТИНА І КОЛОНИ РОБОЧОГО МАЙДАНЧИКУ».  Завантажити…
 4. Задание на курсовой проект «БАЛОЧНАЯ КЛЕТКА И КОЛОННЫ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ».  Завантажити…
 1. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання підприємств будівельної галузі» денної та заочної форм навчання / Укладач: В.В. Нікічанов. – Харків: ХНУБА, 2018. – 14 с.  Завантажити…
 2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Укладачі: В.В. Нікічанов, Н.І. Беліменко, Ю.Ю. Солодовник – Харків: ХНУБА, 2018. – 16 с.  Завантажити…
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Визначення твердості металевих сплавів» для студентів спеціальностей 133, 151, 192, 194 / Укладачі Н.І. Беліменко, В.В. Нікічанов, С.Б. Агеєнко, Ю.Г. Перетятько, В.В. Рюмін — Харків: ХНУБА, 2016.-25 с.  Завантажити…

 4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Класифікація та  маркування сталей і чавунів” для студентів спеціальностей 133, 151, 192, 194 / Укладачі: В.В. Нікічанов, Н.І. Беліменко, Ю.Ю. Солодовник, –Харків: ХНУБА, 2017. – 16 с.   Завантажити…

 5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Зварювальні види робіт» для студентів спеціальностей: 133, 151, 192, 194 / Укладачі: С.Б. Агеєнко, Н.І. Беліменко, В.В. Нікічанов, Д.Л. Череднік, Ю.Г. Перетятько, В.В. Рюмін, — Харків: ХНУБА, 2017.-43 с.  Завантажити…

 6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Контактне зварювання металів, його основні види” для студентів спеціальностей 133, 151, 192, 194/ Ук-ладачі: В.В. Нікічанов, Н.І. Беліменко, С.Б. Агеєнко, І.Ю. Ляшенко – Харків: ХНУБА, 2017. – 11 с.  Завантажити…
 7. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи Верстати свердлильної групи та види свердлильних робіт” для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Укладачі: В.В. Нікічанов, Н.І. Беліменко, С.Б. Агеєнко – Харків: ХНУБА, 2018. – 21 с.  Завантажити…

Рівень вищої освіти - другий (магістерський)

 1. Завдання на курсовий проект «Будинок спортивного залу».  Завантажити…
 2. Приклад оформлення графічної частини курсового проекту (Укр).  Завантажити…
 3. Пример оформления графической части курсового проекта (Рус).  Завантажити…
 1. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни САПР в будівництві “Розрахунок сталевої балки ” для студентів спеціальності 192/ Укладачі: В.В. Рюмін, С.Б. Агеєнко, О.В. Пригунков, Ю.Ю. Солодовник, – Харків: ХНУБА, 2017. – 18 с.  Завантажити…
 2. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни САПР в будівництві “Розрахунок плоскої рами сталевого каркасу” для студентів спеціальності 192/ Укладачі: В.В. Рюмін, Ю.Г. Перетятько, С.Б. Агеєнко, Ю.Ю. Солодовник, – Харків: ХНУБА, 2017. – 21 с.  Завантажити…
 3. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни САПР в будівництві “Розрахунок ферми в модулі «КРИСТАЛЛ» пакета SCAD Office” для студентів спеціальності 192/ Укладачі: В.В. Рюмін, О.Ю. Васильєв, С.Б. Агеєнко, І.Ю. Ляшенко, – Харків: ХНУБА, 2017. – 22 с.  Завантажити…
 4. Завдання до виконання розрахунку плоскої рами.  Завантажити… 
 1. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Науково технічний супровід будівництва та реконструкції» для студентів спеціальності 192. /Укладачі: Ю.Г. Перетятько В.В. Рюмін, С.М Яровий. – Харків: ХНУБА, 2017.- 10с.  Завантажити…
 2. Методичні вказівки до вивчення курсу, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Науково-технічний супровід будівництва та реконструкції» для студентів спеціальності 192 / Укладачі: Ю.Г. Перетятько В.В. Рюмін, С.М. Яровий – Харків: ХНУБА, 2017.- 10 с.  Завантажити…