Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський)

 1. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Будівельне матеріалознавство , металознавство і зварка» (розділ «металознавство і зварка») для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове і цивільне будівництво», «Гідротехнічне будівництво» денної та заочної форм навчання / Укладачі: В.В. Нікічанов., С.Б. Агеєнко – Харків: ХНУБА, 2017. – 10 с.  Завантажити…

 2. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Будівельне матеріалознавство , металознавство і зварка» (розділ «металознавство і зварка») для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» та «Водопостачання та водовідведення» денної та заочної форм навчання / Укладачі: В.В. Нікічанов., Н.І. Беліменко – Харків: ХНУБА, 2017. – 10 с.  Завантажити…

 3. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Будівельне матеріалознавство, металознавство і зварка» цикл «Металознавство і зварка» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» / Укладач: С.Б. Агеєнко, Н.І. Беліменко. – Харків: ХНУБА, 2017.- 7 с.  Завантажити…

 4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Визначення твердості металевих сплавів» для студентів спеціальностей 133, 151, 192, 194 / Укладачі Н.І. Беліменко, В.В. Нікічанов, С.Б. Агеєнко, Ю.Г. Перетятько, В.В. Рюмін — Харків: ХНУБА, 2016.-25 с.  Завантажити…

 5. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Класифікація та  маркування сталей і чавунів” для студентів спеціальностей 133, 151, 192, 194 / Укладачі: В.В. Нікічанов, Н.І. Беліменко, Ю.Ю. Солодовник, –Харків: ХНУБА, 2017. – 16 с.   Завантажити…

 6. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Зварювальні види робіт» для студентів спеціальностей: 133, 151, 192, 194 / Укладачі: С.Б. Агеєнко, Н.І. Беліменко, В.В. Нікічанов, Д.Л. Череднік, Ю.Г. Перетятько, В.В. Рюмін, — Харків: ХНУБА, 2017.-43 с.  Завантажити…

 7. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Контактне зварювання металів, його основні види” для студентів спеціальностей 133, 151, 192, 194/ Ук-ладачі: В.В. Нікічанов, Н.І. Беліменко, С.Б. Агеєнко, І.Ю. Ляшенко – Харків: ХНУБА, 2017. – 11 с.  Завантажити…
 8. Методические указания к лабораторным работам «Сварочные виды работ» по дисциплине «Строительное материаловедение, металловедение и сварка» (смысловые модули 3 и 4) для иностранных соискателей высшего образования специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия» первого (бакалаврской) уровня / Сост: В.В. Никичанов, В.В. Рюмин, В.Г. Середняк Харьков: ХНУБА, 2021. 48 с.     Завантажити…
 9. Методические указания к лабораторным работам «Классификация и маркировка железоуглеродистых сплавов» по дисциплине «Строительное материаловедение, металловедение и сварка» (смысловые модули 3 и 4) для иностранных соискателей высшего образования специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия» первого (бакалаврской) уровня / Сост: В.В. Никичанов, С.Б. Агеенко, В.Г. Середняк Харьков: ХНУБА, 2021. 24 с.     Завантажити…
  Викладачі:
  • Агеєнко Сергій Борисович
   Приєднатися до конференції Zoom:

  https://us05web.zoom.us/j/8477364203?pwd=Z29NckM3UnNoNVZTb0VtWjRNb253QT09

   Ідентифікатор конференції: 847 736 4203
   Код доступу: q4sLyb
 1. Робоча програма УКР (Будівельний факультет).  Завантажити…
 2. Рабочая программа РУС (Строительный факультет).  Завантажити…
 3. Робоча програма УКР (СТФ).  Завантажити…
 4. Робоча програма УКР (МТФ).  Завантажити…
 5. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та індивідуальних завдань з дисципліни «БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ» для студентів спеціальності 192 / Укладачі: Ю.Г. Перетятько, Д.Л. Череднік, І.Ю. Ляшенко -Xарків: ХНУБА, 2019. – 22 с.  Завантажити…
 6. Завдання до розрахункової роботи «Розрахунок та підбір перерізу елементу, працюючого на згин».  Завантажити…
 7. Перетятько Ю.Г., Череднік Д.Л., Рюмін В.В., Пригунков О.В., Ляшенко І.Ю. Проектування та розрахунок сталевих балкових кліток. Навчальний посібник. – X.: ХНУБА, 2016. – 131 с.  Завантажити…
  Викладачі:
  • Рюмін Володимир Володимирович
   Приєднатися до платформи Classroom:
   https://classroom.google.com/
   Код курсу «Будівельні конструкції»: ra23zwy
   Код курсу «Строительные конструкции»: 66jaexy
 1. Робоча програма УКР (СТФ).  Завантажити…

 2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт та індивідуальних завдань з дисципліни «БУДІВЕЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ» для студентів спеціальності 192 / Укладачі: Ю.Г. Перетятько, Д.Л. Череднік, І.Ю. Ляшенко -Xарків: ХНУБА, 2019. – 22 с.  Завантажити…
 1. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Металеві конструкції» для студентів спеціальності 192. / Укладачі: Ю.Г. Перетятько, О.В., Пригунков, В.В. Рюмін, Ю.Ю. Солодовник – Харків: ХНУБА, 2018.- 16 с..  Завантажити…

 2. Методичні вказівки до вивчення курсу, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Металеві конструкції» для студентів спеціальності 192 / Укладачі: Ю.Г. Перетятько, О.В. Пригунков, В.В. Рюмін, Ю.Ю. Солодовник – Харків: ХНУБА, 2018.-19 с.  Завантажити…

 3. Завдання на курсовий проект «Балочна клітина».  Завантажити…

 4. Перетятько Ю.Г., Череднік Д.Л., Ляшенко І.Ю. Проектування та розрахунок сталевих балкових кліток. Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» першого (бакалаврського) рівня. Xарків: ХНУБА, 2021. 151 с.  Завантажити…

 5. Приклад креслень до курсового проекту «Балочна клітина», 6 аркушів формату А3.  Аркуш 1, Аркуш 2, Аркуш 3, Аркуш 4, Аркуш 5, Аркуш 6.

 6. Завдання на курсовий проект «Сталевий каркас».  Завантажити…

 7. Перетятько Ю.Г., Чередник Д.Л., Яровой С.Н., Агеенко С.Б., Ляшенко И.Ю. Проектирование и расчет стального каркаса одноэтажного производственного здания. Учебное пособие. – X.: ХНУСА, 2016. – 136с.  Завантажити…

 8. Приклад креслень до курсового проекту «Сталевий каркас», 2 аркуші формату А1.  Аркуш 1, Аркуш 2.
  Викладачі:
  • Рюмін Володимир Володимирович
   Приєднатися до платформи Classroom:
  https://classroom.google.com/
   Код курсу: hpo2mfo
  • Солодовник Юлія Юріївна
   Приєднатися до платформи Classroom:
  https://classroom.google.com/
   Код курсу для групи Пс-37: rax2utx
   Код курсу для групи П-41: xhw6lyp
 1. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Металеві конструкції в гідротехнічному будівництві» для студентів спеціальності 192. / Укладачі: О.В. Пригунков, Ю.Г. Перетятько – Харків: ХНУБА, 2018.- 11 с.  Завантажити…

 2. Методичні вказівки до вивчення курсу, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Металеві конструкції в гідротехнічному будівництві» для студентів спеціальності 192 / Укладачі: О.В. Пригунков, Ю.Г. Перетятько В.В. Рюмін,– Харків: ХНУБА, 2018.- 11 с.  Завантажити…

 3. Перетятько Ю.Г., Череднік Д.Л., Рюмін В.В., Пригунков О.В., Ляшенко І.Ю. Проектування та розрахунок сталевих балкових кліток. Навчальний посібник. – X.: ХНУБА, 2016. – 131 с.  Завантажити…

 4. Перетятько Ю.Г., Чередник Д.Л., Яровой С.Н., Агеенко С.Б., Ляшенко И.Ю. Проектирование и расчет стального каркаса одноэтажного производственного здания. Учебное пособие. – X.: ХНУСА, 2016. – 136с.  Завантажити…
 1. Завдання на курсовий проект з дисципліни «Конструкції з дерева та пластмас» Завантажити…
 2. Перетятько Ю.Г. Курсовое проектирование по дисциплине «Конструкции из дерева и пластмасс». Учебное пособие. – X.: ХНУСА, 2020. – 57 с.  Завантажити…
 3. Перетятько Ю.Г. Курсове проектування з дисципліни «Конструкції з дерева та пластмас». Навчальний посібник. – X.: ХНУБА, 2020. – 57 с.  Завантажити…
  Викладачі:
  • Перетятько Юрій Григорович
   Приєднатися до конференції Zoom:
  https://zoom.us/j/2870297219?pwd=ZnJYeGJ3L1FybnJ6cE1tT0gwOEVzZz09
   Ідентифікатор конференції: 287 029 7219
   Код доступу: w9Hj4e
  • Агеєнко Сергій Борисович
   Приєднатися до конференції Zoom:
  https://us05web.zoom.us/j/8477364203?pwd=Z29NckM3UnNoNVZTb0VtWjRNb253QT09
   Ідентифікатор конференції: 847 736 4203
   Код доступу: q4sLyb
  Викладачі:
  • Рюмін Володимир Володимирович
   Приєднатися до платформи Classroom:
   https://classroom.google.com/
   Код курсу: ugt5lqc
  • Солодовник Юлія Юріївна
   Приєднатися до платформи Classroom:
   https://classroom.google.com/
   Код курсу для групи Пс-37: gbdv2c3
   Код курсу для групи П-41: kmvq6sm
   Код курсу для групи рП-45: dprfh5r
 1. Робоча програма УКР  Завантажити…

 2. Рабочая программа РУС  Завантажити…

 3. Завдання на курсовий проект «БАЛОЧНА КЛІТИНА І КОЛОНИ РОБОЧОГО МАЙДАНЧИКУ».  Завантажити…

 4. Задание на курсовой проект «БАЛОЧНАЯ КЛЕТКА И КОЛОННЫ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКИ».  Завантажити…
 5. Перетятько Ю.Г., Чередник Д.Л., Ляшенко И.Ю. Металлические конструкции. Балочные клетки и колонны рабочей площадки: учебно-методическое пособие для иностранных соискателей высшего образования специальности 191 «Архитектура и градостроительство» первого (бакалаврского) уровня. Xарьков: ХНУСА, 2021. 139 с. Завантажити…
 6. Перетятько Ю.Г., Череднік Д.Л., Ляшенко І.Ю. Металеві конструкції. Балкові клітки і колони робочого майданчика: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» першого (бакалаврського) рівня. Xарків: ХНУБА, 2021. 139 с. Завантажити…
  Викладачі:
  • Солодовник Юлія Юріївна
   Приєднатися до платформи Classroom:

  https://classroom.google.com/

   Код курсу для групи А-32: w56trbd
   Код курсу для групи А-33: th67hpk
   Код курсу для групи А-34: arunrip
   Код курсу для групи А-39і: 35hdxyq
  • Riumin Vladimir Vladimirovich
   Join the platform Classroom:

  https://classroom.google.com/

   Code «Building constructions»: u7lfchp
 1. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Обладнання підприємств будівельної галузі» денної та заочної форм навчання / Укладач: В.В. Нікічанов. – Харків: ХНУБА, 2018. – 14 с.  Завантажити…
 2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів денної форми навчання з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство» для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Укладачі: В.В. Нікічанов, Н.І. Беліменко, Ю.Ю. Солодовник – Харків: ХНУБА, 2018. – 16 с.  Завантажити…
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Визначення твердості металевих сплавів» для студентів спеціальностей 133, 151, 192, 194 / Укладачі Н.І. Беліменко, В.В. Нікічанов, С.Б. Агеєнко, Ю.Г. Перетятько, В.В. Рюмін — Харків: ХНУБА, 2016.-25 с.  Завантажити…
 4. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Класифікація та  маркування сталей і чавунів” для студентів спеціальностей 133, 151, 192, 194 / Укладачі: В.В. Нікічанов, Н.І. Беліменко, Ю.Ю. Солодовник, –Харків: ХНУБА, 2017. – 16 с.   Завантажити…
 5. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Зварювальні види робіт» для студентів спеціальностей: 133, 151, 192, 194 / Укладачі: С.Б. Агеєнко, Н.І. Беліменко, В.В. Нікічанов, Д.Л. Череднік, Ю.Г. Перетятько, В.В. Рюмін, — Харків: ХНУБА, 2017.-43 с.  Завантажити…
 6. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи “Контактне зварювання металів, його основні види” для студентів спеціальностей 133, 151, 192, 194/ Ук-ладачі: В.В. Нікічанов, Н.І. Беліменко, С.Б. Агеєнко, І.Ю. Ляшенко – Харків: ХНУБА, 2017. – 11 с.  Завантажити…
 7. Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи Верстати свердлильної групи та види свердлильних робіт” для студентів спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» / Укладачі: В.В. Нікічанов, Н.І. Беліменко, С.Б. Агеєнко – Харків: ХНУБА, 2018. – 21 с.  Завантажити…
  Викладачі:
  • Нікічанов Вячеслав Володимирович
   Приєднатися до конференції Zoom:
   https://zoom.us/j/94896611871?pwd=L0dIQldtOTBtZml5aVhoK2lnYWMvUT09
   Ідентифікатор конференції: 948 9661 1871
   Код доступу: 7dkhxB

Рівень вищої освіти - другий (магістерський)

 1. Робоча програма УКР.  Завантажити…
 2. Рабочая программа РУС. Завантажити…
 3. Перетятько Ю.Г., Агеєнко С.Б. Клеєні і клеєфанерні дерев’яні конструкції цивільної будівлі: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» другого (магістерського) рівня. Xарків: ХНУБА, 2020. 61 с. Завантажити…
 4. Перетятько Ю.Г., Агеенко С.Б. Клееные и клеефанерные деревянные конструкции гражданского здания: учебное пособие для иностранных соискателей высшего образования специальности 192 «Строительство и гражданская инженерия» второго (магистерского) уровня. Xарьков: ХНУСА, 2020. 61 с. Завантажити…
 5. Завдання до курсового проекту «Будівля спортивного залу».  Завантажити…
  Викладачі:
  • Перетятько Юрій Григорович
   Приєднатися до конференції Zoom:
  https://zoom.us/j/2870297219?pwd=ZnJYeGJ3L1FybnJ6cE1tT0gwOEVzZz09
   Ідентифікатор конференції: 287 029 7219
   Код доступу: w9Hj4e
  • Агеєнко Сергій Борисович
   Приєднатися до конференції Zoom:
  https://us05web.zoom.us/j/8477364203?pwd=Z29NckM3UnNoNVZTb0VtWjRNb253QT09
   Ідентифікатор конференції: 847 736 4203
   Код доступу: q4sLyb
 1. Завдання на курсовий проект «Будинок спортивного залу».  Завантажити…
 2. Приклад оформлення графічної частини курсового проекту (Укр).  Завантажити…
 3. Пример оформления графической части курсового проекта (Рус).  Завантажити…
  Викладачі:
  • Агеєнко Сергій Борисович
   Приєднатися до конференції Zoom:
   https://us05web.zoom.us/j/8477364203?pwd=Z29NckM3UnNoNVZTb0VtWjRNb253QT09
   Ідентифікатор конференції: 847 736 4203
   Код доступу: q4sLyb
  • Перетятько Юрій Григорович
   Приєднатися до конференції Zoom:
   https://zoom.us/j/2870297219?pwd=ZnJYeGJ3L1FybnJ6cE1tT0gwOEVzZz09
   Ідентифікатор конференції: 287 029 7219
   Код доступу: w9Hj4e
 1. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни САПР в будівництві “Розрахунок сталевої балки ” для студентів спеціальності 192/ Укладачі: В.В. Рюмін, С.Б. Агеєнко, О.В. Пригунков, Ю.Ю. Солодовник, – Харків: ХНУБА, 2017. – 18 с.  Завантажити…
 2. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни САПР в будівництві “Розрахунок плоскої рами сталевого каркасу” для студентів спеціальності 192/ Укладачі: В.В. Рюмін, Ю.Г. Перетятько, С.Б. Агеєнко, Ю.Ю. Солодовник, – Харків: ХНУБА, 2017. – 21 с.  Завантажити…
 3. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни САПР в будівництві “Розрахунок ферми в модулі «КРИСТАЛЛ» пакета SCAD Office” для студентів спеціальності 192/ Укладачі: В.В. Рюмін, О.Ю. Васильєв, С.Б. Агеєнко, І.Ю. Ляшенко, – Харків: ХНУБА, 2017. – 22 с.  Завантажити…
 4. Завдання до виконання розрахунку плоскої рами.  Завантажити…
  Викладачі:
  • Агеєнко Сергій Борисович
   Приєднатися до конференції Zoom:
   https://us05web.zoom.us/j/8477364203?pwd=Z29NckM3UnNoNVZTb0VtWjRNb253QT09
   Ідентифікатор конференції: 847 736 4203
   Код доступу: q4sLyb
 1. Розгорнутий план конспекту лекцій з дисципліни «Науково технічний супровід будівництва та реконструкції» для студентів спеціальності 192. /Укладачі: Ю.Г. Перетятько В.В. Рюмін, С.М Яровий. – Харків: ХНУБА, 2017.- 10с.  Завантажити…
 2. Методичні вказівки до вивчення курсу, самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни «Науково-технічний супровід будівництва та реконструкції» для студентів спеціальності 192 / Укладачі: Ю.Г. Перетятько В.В. Рюмін, С.М. Яровий – Харків: ХНУБА, 2017.- 10 с.  Завантажити…
  Викладачі:
  • Рюмін Володимир Володимирович
   Приєднатися до платформи Classroom:
   https://classroom.google.com/
   Код курсу: amwd4g