Сьогодні на кафедрі працюють 9 кваліфікованих викладачів, серед яких 1 доктор технічних наук, 7 кандидати технічних наук, професори та доценти. Кафедра МДК є випусковою за професійним спрямуванням «Промислове і цивільне будівництво» освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр». Кафедрою здійснюється підготовка студентів за спеціальностями «Будівництво та цивільна інженерія», «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» «Архітектура та містобудування», «Галузеве машинобудування», «Екологія».

     Кафедра має свою лабораторну базу, де проводяться лабораторні роботи, навчальна практика, аспіранти проводять наукові дослідження. На кафедрі є свій комп’ютерний клас в якому студенти мають змогу виконувати курсові проекти, а також бакалаврські та магістерські роботи. У навчальному процесі використовуються мультімедійні засоби та сучасні комп’ютерні технології подання лекційного матеріалу, а також наочні посібники у вигляді різноманітних макетів металевих та дерев’яних конструкцій і їх вузлових з’єднань.