Перетятько Юрій Григорович

Перетятько Юрій Григорович

Посада — завідувач кафедрою, професор.
Вчена ступінь — кандидат технічних наук.
Вчене звання — доцент.
Освіта — Харківський інженерно-будівельний інститут, 1973 р.
Дисципліни:
• Конструкції з дерева та пластмас.
• Дерев`яні конструкції унікальних та спеціальних споруд.
• Теорія проектування будівель і споруд; МДК цивільних споруд  в умовах реконструкції.
Теорія експерименту та НДРС.

Академік Академії будівництва України (посвідчення № 2166 від 28.05.2009р.)

Наукові інтереси:

1. Розробка методик розрахунку напружено-деформованого стану та стійкості сталевих зварних конструкцій з урахуванням податливості зварних швів.
2. Розробка методик розрахунку напружено-деформованого стану та стійкості сталевих зварних конструкцій з переривчастими швами.
3. Розробка методик розрахунку напружено-деформованого стану та стійкості сталевих трубчастих будівельних риштувань з урахуванням деформованої схеми.
4. Розробка методик розрахунку напружено-деформованого стану сталевих стержнів та балок з урахуванням розвитку пластичних деформацій до повного вичерпання несучої здатності.
5. Розвиток теорії розрахунку напружено-деформованого стану та стійкості складених стержнів з пружними і пружнопластичними  зв’язками і її застосування для розрахунку сталевих, дерев’яних і сталезалізобетонних конструкцій.
6. Дослідження напружено-деформованого стану дощатоклеєних балок різних конструкцій: двосхилих трапецієподібного обрису; двосхилих постійного перерізу з гнутоклеєним коником; двосхилих з криволінійним нижнім поясом.
7. Дослідження напружено-деформованого стану та стійкості дощатоклеєних арок змінного перерізу різного обрису з урахуванням деформованої схеми.
8. Дослідження напружено-деформованого стану та стійкості дощатоклеєних рам змінного перерізу різного обрису з урахуванням деформованої схеми.

Череднік Димитрій Леонідович

Череднік Димитрій Леонідович

Посада – Ректор Харківського національного університету будівництва та архітектури, професор.
Вчена ступінь — кандидат технічних наук.
Вчене звання – доцент.
Освіта — Харківський інженерно-будівельний інститут, 1990р.
Дисципліни:
• «Будівельні конструкції».
• «Екологічна безпека будівельних конструкцій та матеріалів».

— Член науково-методичної комісії з вищої освіти Міністерства освіти і науки України (секція будівництва та архітектури).
— Дійсний член Академії будівництва України (диплом академіка № 2525 від 28.03.2013р.)
— Заступник голови Ради проректорів з навчальної роботи ВНЗ III-IV рівнів акредитації Харківської області.

Яровий Сергій Миколайович

Яровий Сергій Миколайович

Посада – професор.
Вчена ступінь —  доктор технічних наук.
Вчене звання — доцент.
Освіта — Харківський інженерно-будівельний інститут, 1980р.
Дисципліни:
• Конструкції будівель та споруд.
• Спецкурс. Основи проектування будівельних конструкцій.
• Науково-технічний супровід будівництва та реконструкції
• Основи наукових досліджень.
• Будівельні конструкції.

Дійсний член академії будівництва України (посвідчення № 2301 від 11.03.201.)

Наукові інтереси:
надійність, довговічність та залишковий ресурс металевих димових та вентиляційних труб, їх несучих башен.

Рюмін Володимир Володимирович

Рюмін Володимир Володимирович

Посада – доцент.
Вчена ступінь —  кандидат технічних наук.
Вчене звання — доцент.
Освіта — Харківська державна академія міського господарства, 1998 р.
Дисципліни:
• Металеві конструкції.
• Спецкурс. Основи проектування будівельних конструкцій.
• Будівельні конструкції.
• Будівництво та цивільна інженерія; Сучасний стан та перспективи розвитку металевих та дерев`яних конструкцій.
• Науково-технічний супровід будівництва та реконструкції.

Наукові інтереси:
1. Дослідження та моделювання роботи сталевих конструкцій за межею пружної роботи матеріалу.
2. Дослідження роботи вузлових з’єднань сталевих конструкцій.
3. Застосування систем САЕ загального призначення при розрахунках сталевих конструкцій.

Агеєнко Сергій Борисович

Агеєнко Сергій Борисович

Посада – доцент.
Вчена ступінь — кандидат технічних наук.
Вчене звання — доцент.
Освіта — Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, 1998 р.

Дисципліни:
• Системи автоматизованого проектування в будівництві.
• Конструкції з дерева та пластмас.
• Дерев’яні конструкції унікальних та спеціальних споруд.
• Теорія проектування будівель і споруд.
• Спецкурс. Основи проектування будівельних конструкцій.

Наукові інтереси:
1. Дослідження напружено-деформованого стану та стійкості сталевих трубчастих будівельних риштувань, а також розробка методик їх розрахунку з урахуванням деформованої схеми.
2. Дослідження та розрахунок напружено-деформованого стану та стійкості будівельних конструкцій  з використанням метода кінцевих елементів.

Ляшенко Ірина Юріївна

Ляшенко Ірина Юріївна

Посада – доцент.
Вчена ступінь — кандидат технічних наук.
Вчене звання –  доцент.
Освіта — Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, 2005 р.

Дисципліни:
• Металеві конструкції.
• Конструкції будівель та споруд.
• Спецкурс. Основи проектування будівельних конструкцій.
• Теорія проектування будівель і споруд.
• Конструкції з дерева і пластмас.
• Будівельні конструкції.

Наукові інтереси:
1. Розробка методик розрахунку напружено-деформованого стану та стійкості сталевих зварних конструкцій з переривчастими швами.

Нікічанов Вячеслав Володимирович

Нікічанов Вячеслав Володимирович

Посада – доцент, заступник декана будівельного факультета.
Вчена ступінь — кандидат технічних наук.
Освіта — Українська інженерно-педагогічна академія, 1999 р.
Дисципліни:
• Будівельне матеріалознавство, металознавство і зварка.
• Технологія конструкційних металів і матеріалознавство.

Наукові інтереси:
Вдосконалення технологій виготовлення конструкційних та будівельних матеріалів, а також їх вторинна переробка.

Пригунков Олександр Вячеславович

Пригунков Олександр Вячеславович

Посада – доцент.
Вчена ступінь —  кандидат технічних наук.
Освіта — Харківський інженерно-будівельний інститут, 1989 р.
Дисципліни:
• Металеві конструкції в гідротехнічному будівництві.
• Металеві конструкції.
Будівельні конструкції.
Теорія проектування будівель і споруд.
Конструкції з дерева і пластмас.

Наукові інтереси:
Довговічність будинків та споруд, вплив зовнішнього середовища на їх технічний стан. Визначення всіх видів зносу та засоби підвищення довговічності будівельних конструкцій.

Солодовник Юлія Юріївна

Солодовник Юлія Юріївна

Посада – асистент.
Освіта — Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, 2006р.
Дисципліни:
• Металеві конструкції.
• Будівельні конструкції.
• Спецкурс. Основи проектування будівельних конструкцій.
• Конструкції будівель і споруд.
Системи автоматизованого проектування в будівництві.

Наукові інтереси:
Розрахунок  сталевих каркасів із урахуванням податливості вузлових з’єднань, експериментальні та чисельні дослідження вузлових з’єднань, методи створення інформаційної моделі будівлі за допомогою САПР.

Беліменко Ніна Іванівна

Беліменко Ніна Іванівна

Посада – асистент.
Освіта — Харківський  інженерно-будівельний інститут, 1973р.
Дисципліни:
• Будівельне матеріалознавство, металознавство і зварка.

Наукові інтереси:
Дослідження та вдосконалення технологій виготовлення конструкційних та будівельних матеріалів.

Середняк Віктор Григорович

Середняк Віктор Григорович

Посада – завідувач лабораторії.
Освіта — Український заочний політехнічний інститут, 1974р.

Ткачова Антоніна Антонівна

Ткачова Антоніна Антонівна

Посада – старший лаборант.